هدست‌های برقی؛ راهی جدید برای درمان افسردگی

Khoresht-e Tech - خورشت تکنولوژی

Technology

Season : Khoresht-e Tech - خورشت تکنولوژی

Play Demo Listen on Echo App
  • آزمایشی اخیرا در بریتانیا انجام شده که نشان می‌دهد یک هدستی که مغز انسان را تحریک می‌کند می‌تواند با علائم افسردگی مقابله کند.
  • Release date: 2024-06-10
  • Plays: 0
No lyrics found for this item!
Rate & comment: