صد و سوم شاهنامه به نثر- پادشاهی اردشیر

Dastaminophen

Season : Dastaminophen| پادكست داستامينوفن

Play Demo Listen on Echo App
  • اردشیر با از میان بردن اردوان و هفتواد تاج شاهنشاهی ایران زمین رو به سر گذاشته اما شبیه به هر پادشاه دیگه‌ای با چالش‌های جدیدی روبه روستموسیقی ابتدای اپیزود بخش موزیکال اجرای زنده داستامینوفن از قصه سیاوشدر آتش است در تهرانموسیقی: معین فیلیراوی و خواننده: ایمان نجیمیلینک حمایت مالی از داستامینوفنpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پاpaypal linkکانال یوتوب داستامینوفنوبسایت داستامینوفنوبسایت شیناصنعت پارسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفنرسکانال تلگرامتوییتر داستامینوفناینستاگرام داستامینوفن Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Release date: 2024-05-14
  • Plays: 0
No lyrics found for this item!
Rate & comment: