نوستراداموس : پیشگوی قرن | رادیو عجایب قسمت پنجاه ششم

Poria Ariai

Season : رادیو عجایب

Play Demo Listen on Echo App
  • در این قسمت رفتیم سراغ یکی از مشهورترین پیشگوی های تاریخ که بسیاری از وقایع مهم تاریخ چون ظهور هیتلر، یازده سپتامبر و همه گیری کرونا رو پیش بینی کرده.نویسنده و اجرا کننده :Poria همچنین اگر قصد دارد از رادیو عجایب حمایت بکنید میتونید از طریق آدرس زیر اینکار بکنید : اسپانسرینگwonderradio1@gmail.comداخل ایران : عجایب رو دنبال کنید : Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  • Release date: 2023-11-18
  • Plays: 48
No lyrics found for this item!
Rate & comment: